Aktivnosti u HUC-u

Aktivnosti

HUC Akademija

HUC Akademija jedna je od glavnih aktivnosti udruge i obuhvaća niz interaktivnih radionica namijenjenih članovima.

Coaching praksa

Coaching praksa omogućuje primjenu znanja u praksi i otvorena je za članove koji se pripremaju za bavljenje coachingom.

Supervizija

Namijenjena je članovima udruge koji se aktivno bave coachingom, a cilj joj je coachevima osigurati vođenu podršku.

Raspored aktivnosti HUC-a u akademskoj godini 2018.

Vrsta aktivnosti Naziv Datum Vrijeme Voditelj/ica Support Namijenjeno
Radionica Tehnika Kvantne Harmonizacije u coachingu 15.09. 09:00-13:00 Ivana Horman   Svi članovima
Radionica Ekspresivne art tehnike u radu s grupama 15.09. 14:00-18:00 Sandra Raković   Svi članovima
Radionica Metode i tehnike u coachingu 20.09. 17:00-21:00 Dragan Knežević Ivana Mišić Lokar Svi članovima
Radionica Design Thinking 27.10. 09:00-13:00 Mirela Saračević Troglić   Svi članovima
Radionica GDP za coacheve
Appreciative inquiry radionica
10.11.
10.11.
11:00-13:00
14.00-18.00
Emeša Dora Nagy
Ivana Štulić
  Svi članovima
Svim članovima
Radionica Feldenkreis metoda kao način za uvide 27.11. 09:00-13:00 Biserka Šprah   Svi članovima
Radionica WBECS
Švedski stol coaching metoda
08.12.
8.12.
09:00-13:00
14.00-18.00
Tatjana Jakovljević
više članova
  Svi članovima