Članstvo u HUC-u

Članom/icom Hrvatske udruge za coaching mogu postati osobe koje se bave, ili se namjeravaju baviti coachingom i žele aktivno sudjelovati u radu udruge.

Postani član Hrvatske udruge za coaching.

Članovi HUC-a imaju niz pogodnosti:

  • brojne besplatne edukacije u organizaciji udruge: Akademija HUC-a, Supervizija, Coaching praksa i sl.,
  • značajne popuste pri kotizaciji za odabrane konferencije iz područja coachinga u Hrvatskoj,
  • sudjelovanje u stvaranju profesionalnih standarda i poticajnog okruženja coaching struke u Hrvatskoj,
  • umrežavanje s coaching profesionalcima i stručnjacima u razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima,
  • razmjenu iskustava i znanja s kompetentnim coachevima koji u svom radu primjenjuju raznovrsnu metodologiju,
  • priliku za usvajanje najrecentnijih spoznaja iz područja coachinga i razvoja ljudskih potencijala / osobnog razvoja,
  • sudjelovanje u projektima udruge kao nositelja ili kroz suradnju s partnerima i institucijama,
  • vlastiti angažman u istupima / projektima udruge.
Članstvo u huc-u

Kako postati članom/icom HUC-a?

Sukladno članku 12. Statuta Hrvatske udruge za coaching:

„Članom Hrvatske udruge za coaching može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba koja se bavi djelatnostima zbog kojih je Udruga osnovana, ili drugim djelatnostima kojima neposredno doprinosi funkcioniranju Udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva, sukladno Zakonu i Statutu.

Kategorije članstva u Udruzi su aktivni članovi Udruge i redovni članovi Udruge.“

Postupak upisa 

Sukladno članku 13. Statuta Hrvatske udruge za coaching:

„Aktivni članovi Udruge upisuju se u popis članova na temelju potpisane pristupnice, a koju prethodno razmatra i o tome pozitivno mišljenje daje predsjedništvo Udruge  u roku od 15 (petnaest) dana od podnošenja pristupnice.“

Stoga, ako ste zainteresirani postati članom/icom HUC-a, molimo učinite sljedeće:

Ispunite on-line obrazac za upis u članstvo. Molimo Vas da obrazac pažljivo pročitate i u cijelosti ispunite.

Uz ispunjavanje on-line obrasca, u svrhu razmatranja Vašeg zahtjeva za članstvo u HUC-u, molimo Vas da nam pošaljete i svoj kratki životopis.

Nakon što predsjedništvo udruge donese pozitivno mišljenje, novi (aktivni) član/ica dobit će na potpis kojim potvrđuje svoju suglasnost sa:

Statutom udruge i Etičkim kodeksom, te pristupnicu udruzi. Aktivacija članstva u udruzi postiže se uplatom članarine. Kada postanete aktivni član/ica HUC-a, dobit ćete pristup internim mailing listama i dokumentima udruge (službeni dokumenti udruge, edukacijski materijali, obavijesti o događanjima i sl.).