Coaching praksa

Coaching praksa

Coaching praksa omogućava primjenu znanja u praksi i otvorena je za članove koji se pripremaju za bavljenje coachingom, kao i za iskusnije članove koji žele dodatno vježbati coaching ili biti „coach-ani“.

Zainteresirani članovi se dijele u grupe po troje i preuzimaju uloge coacha, klijenta ili promatrača te aktivno vježbaju coaching, a zatim razmjenjuju povratne informacije i zajedno uče na konkretnim primjerima.

Dokumenti za skinuti:

  1. Sugerirani coaching proces
  2. Coaching praksa obrazac za povratnu informaciju