COACH- ING
U Međunarodnom tjednu coachinga organizacije koje okupljaju struku promoviraju vrijednosti i potrebe coachinga sa svrhom educiranja javnosti o vrijednosti rada s profesionalnim trenerom, ostvarivanju rezultata i napretku kroz coaching. HUC-Hrvatska udruga za coaching pridružuje se i omogućava svojim članovima, coachevima da nesebično dijele svoje znanje kroz razne aktivnosti, individualne coachinge, predavanja i radionice.
Coaching metoda osobnog razvoja koja je u posljednjih desetak godina postala izuzetno popularna, djelo je začetnika coaching prakse Sir John Whitmore (16.10.1937. – 28.04.2017. ) Coaching tehnika osobnog razvoja, temelji se na procesu koji studioznim i koherentnim
propitivanjem utječe na samosvijest klijenta. Pritom je važno reći kako se u procesu coachinga ništa od navedenog ne postiže „savjetovanjem“ klijenta od strane coacha.

ŠKOLA I COACHING
Coaching se već uvelike koristi u menadžmentu, a njegova izostavnost je nezamisliva u napredovanju tvrtki. U novije vrijeme vidljiva je njegova proširenost i u zdravstvenoj instituciji čiji su pacijenti zadovoljni klijenti. Školstvo je još u fazi čekanja, no možemo u potpunosti biti spremni kako se i ova vrata polako otvaraju. Coaching će se u školama manifestirati kroz nekoliko osnovnih kanala i donijeti koristi svim sudionicima školskog sustava:

NASTAVNIK
Nastavnik će u svakom trenu imati mogućnosti da osobne stavove i ponašanja s kojima sam nije zadovoljan može korigirati kako bi ostvario osobno opće zadovoljstvo. Probleme s kojima se susreće, a nisu stručne prirode, ali utječu na kvalitetu rada, naučiti će balansirati uz potpuno nepristranu, vanjsku osobu, coacha.

RAVNATELJIRavnatelji će također svoju vještinu vođenja moći dignuti na zavidnu razinu što će pridonijeti razvoju škole, a njen prestiž će biti vidljivo mjerljiv.

STRUČNE SLUŽBE
Stručne službe će nesmetano moći obavljati posao koji trebaju i za koji su stručne, a ne dodatno biti opterećene poslovima kradljivcima vremena koje nisu u opisu njihovog osnovnog djelovanja.

RODITELJI
Roditelji se mogu upoznati s ovim novostima kroz redovite mjesečne edukacije koje vode vanjski coaching stručnjaci. Oni svojim nepristranim i objektivnim položajem pridonose razvoju roditelja bez pritiska. Edukacija treba ići u smjeru kvalitetne komunikacije u obitelji i van nje.

UČENICI
Učenicima koji su u osjetljivoj fazi prelaska iz osnovne u srednju školu, coaching  osvještava njihove sposobnosti, potrebe i želje, smiruje ih i odbacuje svaku sumnju i strah u vlastiti uspjeh. Angažiranost nepristrane stručne osobe odličan je i pametan potez o kojem bi trebao pozitivno razmišljati cijeli prosvjetni sustav.

KURIKULARNA REFORMA
Kako bi promjene koje su dobro došle u obrazovanju mogle kvalitetno biti provedene i saživjele dugi niz godina naš školski sustav se treba pobrinuti o onima koji će reforme nositi i provoditi. To su nastavnici. Ako želimo kvalitetnu promjenu, onda trebamo biti spremni u svakom trenutku pružiti kvalitetnu podršku nastavnicima. Motiviranost, volja, vizija, to su najjači driveri.

NASTAVNIK COACH
Nastavnik kao coach je osoba na višem komunikacijskom nivou koja sustavno mijenja dosadašnje načine komunikacije uvodeći nove obrasce koji mu pomažu da na jednostavan i konstruktivan način brže dođe do rješenja, postizanjem dogovora i u konačnici da zadatke pretvori u zadovoljstvo kako sebi tako i drugima. Što se tiče rasta coachinga u svijetu, ne izostavljajući široko razvijen obrazovni sustav, Whitmore je za svog života tvrdio: „Coaching će postati dio obrazovnih programa na svim razinama školovanja, koristit će se na svim razinama menadžmenta, u zdravstvu, politici, diplomaciji i drugim djelatnostima.“

Aleksandra Ivanac,
Life coach & NLP master practitioner / mag prim educa
Članica Hrvatske udruge za coaching