Što je coaching?

coaching
Coaching ima mnogo definicija koje naveliko ovise o području i edukaciji samih coacheva. 

Članovi Hrvatske udruge za coaching složili su se da je coaching skup specifičnih metoda, usmjerenih na razvoj pojedinaca i timova.

Točnije,

coaching je privremeni profesionalni odnos u kojemu se klijentu/tici pomaže u postizanju izvrsnih rezultata u njegovoj ili njezinoj karijeri, organizaciji i životu. U procesu coachinga klijenti/tice produbljuju vlastito učenje, kreiraju vlastite rezultate, te unaprjeđuju kvalitetu svoga života.

Kako bi zainteresiranima pojasnili što očekivati od coachinga i kako angažirati coacha, kreirali smo infografiku.

Podjela coachinga

Potrebe za coachingom, kao i područja na kojima rade coachevi, brojna su, isprepliću se i nadopunjuju. S druge strane, coach treba osvijestiti područja na kojima je najbolji, kako bi korisnicima to mogao prenijeti i time osigurati jasnija očekivanja.

Osnovna “podjela” obično je ona na coaching u poslovnom okruženju i osobni coaching.

Osobni (life) coaching

 • Coaching odnosa (obiteljskih, partnerskih, roditeljskih)
 • Coaching za zdravlje
 • Duhovni coaching
 • Coaching za karijeru
 • Coaching studenata
 • Životni izbori i dileme
 • Izbor karijere & edukacije
 • Životne faze

i brojni drugi.

Poslovni coaching

 • Executive coaching
 • Leadership coaching
 • Poduzetnički coaching
 • Razvojni coaching
 • Coaching vještina
 • Coaching za promjene
 • Coaching timova

I brojni drugi

Sedam kompetencijskih kategorija coacheva

Hrvatska udruga za coaching je temeljem kompetencijskog okvira EMCC-a prihvatila sljedeće kompetencije coacha:

1. Posvećenost osobnom razvoju

Kontinuirano radi na razvoju vlastitih znanja, vještina i stavova. Svjestan je vlastitog sustava vrijednosti, uvjerenja i stavova, i načina na koji oni utječu na njegov rad.

2. Upravljanje procesom ugovaranja  

Definira odgovornosti, utvrđuje i upravlja očekivanjima i ograničenjima iz ugovora između coacha i klijenta, i kada je to primjereno, sponzora.

3. Izgradnja odnosa povjerenja

Vješto gradi i održava uspješnim postojeći odnos s klijentom, i kada je to primjenjivo, sa sponzorom.

4. Omogućavanje uvida i učenja

Primjenjuje modele i alate, tehnike i ideje koje nadilaze same komunikacijske vještine kako bi utjecao na stvaranje uvida i učenje.

5. Usmjerenost na ishod i akciju

Prikazuje pristup i koristi vještine kako bi podržao klijenta u ostvarivanju željenih promjena. Odgovoran je za proces usmjeren na željene rezultate.

6. Evaluacija

Prikuplja informacije o uspješnosti/učinkovitosti vlastitog rada i doprinosi stvaranju kulture evaluacije rezultata.

7. Aktivno promicanje coachinga u društvu

Svojim stavom, ponašanjem i radom promiče i unaprjeđuje kulturu coachinga, vještine i coaching struku u javnom interesu.

Iako se “vrste” i područja coachinga isprepliću, postoje dvije osnovne razlike između osobnog i poslovnog coachinga:
Osobni Poslovni
Fokus Osobni život korisnika, u cjelini ili pojedini aspekti Funkcioniranje osobe unutar organizacije ili na poslu
Inicijativa Korisnik = naručitelj Organizacija ili korisnik
Coaching plaća Korisnik Organizacija (vrlo rijetko korisnik)