Od ovog tjedna predstavljamo vam coacheve – volontere na kojima počivaju sve aktivnosti HUCa – ljude koji ulažu svoje znanje, vrijeme i energiju da bi HUC realizirao svoje brojne aktivnosti. To su ljudi koji nas osvajaju svojom energijom i voljom za dijeljenjem. Svatko od njih je poseban i dragocjen, a kako od nekuda moramo krenuti – neka do bude Pula i kolegica koja redovno dolazi u Zagreb da bi bila s nama!
Svjetlana Prkić više je godina brinula o webu HUCa, u okviru HUCove Akademije održala je više stručnih radionica te redovno promovira coaching u okviru Međunarodnog tjedna coachinga.
Za sebe kaže da je i pionir i volonter i potpuno posvećena svemu što radi. Svjetlana Prkić, profesorica i coach!