O nama

Hrvatska udruga za coaching (HUC) teži povezivanju svih coacheva u Hrvatskoj koji dijele viziju i vrijednosti iz Etičkog kodeksa udruge, bez obzira na specifičnost metoda coachinga i pripadnost drugim organizacijama.

Misija

Vjerujemo da coaching donosi boljitak za pojedinca i društvo, stoga stvaramo udrugu u kojoj će coachevi razvijati svoju stručnost i etičnost te dijeliti znanje i iskustvo.

Ciljevi i svrha udruge

Promicanje coachinga kao struke, promicanje Etičkog kodeksa udruge i standarda izvrsnosti kvalitete coachinga, razmjena znanja i iskustva i coachevi koji si međusobno pomažu.

Predsjedništvo i koordinatori

Predsjedništvo

Renata Takač Pejnović
Breda Ivanović
Dina Balić
Ivana Peršin

Akademija

Žana Goić Petričević
Breda Ivanović
Dina Balić

Coaching praksa

Tihana Dragičević
Goran Blagus

Newsletter, PR, Web

Ivana Peršin
Monika Brkanac

PRIJAŠNJI MANDATI

Predsjedništvo i osnivači, 2008.

Renata Takač Pejnović, predsjednica
Adrijana Strnad
Elena Cvjetković
Dragan Knežević

________________________________

Predsjedništvo, 2010.

Renata Takač Pejnović, predsjednica
Elena Cvjetković
Renata Kokotović
Jasmina Bjelica

________________________________________

Predsjedništvo, 2012.

Goran Blagus, predsjednik
Breda Ivanović
Dragan Knežević
Tihana Tamindžić

________________________________________

Predsjedništvo, 2015.

Goran Blagus, predsjednik
Breda Ivanović
Dragan Knežević
Tihana Tamindžić

________________________________________

Grupa za standarde i razmjenu znanja, 2009.-2012.

Renata Takač Pejnović, voditeljica
Adrijana Strnad, 2009.-2010.
Tihana Tamindžić
Jasmina Bjelica
Elsy Vickov

________________________________________

Grupa za standarde i razmjenu znanja, 2013.-2015.

Tihana Tamindžić, voditeljica
Renata Takač Pejnović
Elsy Vickov, 2013.-2014.
Snježana Rogi-Žepić
Tanja Kranjc, 2013.-2014.
Breda Ivanović

________________________________________

Grupa za standarde i razmjenu znanja, 2015.-2017.

Renata Takač Pejnović, voditeljica
Ivana Mišić Lokar
Aleksandra Ivanac
Daniela Marušić Gajica
Sanja Dajak Matanović
Dina Balić

________________________________________

Grupa za Superviziju, 2010.-

Dragan Knenžević i Renata Takač Pejnović, voditelji

________________________________________

Grupa za Coaching praksu, 2010.-

Goran Blagus, voditelj
Tihana Tamindžić, voditeljica od 2015.-

________________________________________

Tajnik Udruge

Nenad Maljković, 2008. – 2012.
Goran Jamičić, 2012.

Etički kodeks HUC-a

PRVI DIO: FILOZOFIJA COACHINGA HUC-a
Hrvatska udruga za coaching (HUC) podržava oblik coachinga koji klijenta uvažava kao stručnjaka za vlastiti život, te polazi od toga da je svaki klijent kreativna, sposobna i cjelovita osoba. Sukladno tome, coach je odgovoran: • otkriti, razjasniti i prilagoditi se onome što klijent želi postići, • podržavati klijenta u samospoznaji, • iznaći rješenja i strategije koje je odabrao klijent, i • pozvati klijenta na odgovornost za rezultate.
DRUGI DIO: DEFINICIJA COACHINGA HUC-a
Profesionalni coaching je privremeni profesionalni odnos u kojemu se ljudima pomaže u postizanju izvanrednih rezultata u njihovim životima, karijerama, poduzećima ili organizacijama. U procesu coachinga klijenti produbljuju vlastito učenje, poboljšavaju vlastite rezultate te unaprjeđuju kvalitetu svoga života. Tijekom sastanka klijent odabire temu razgovora, a coach sluša, daje svoje primjedbe i postavlja pitanja. Takva interakcija doprinosi jasnoći i potiče klijenta na djelovanje. Coaching ubrzava napredak klijenta jer mu omogućuje veću usredotočenost i osvještava mu moguće odabire. Coaching se usmjerava na to gdje se klijenti nalaze u sadašnjem trenutku te na ono što su spremni učiniti kako bi stigli tamo gdje žele biti u budućnosti. Članovi HUC-a suglasni su da rezultati nastaju zbog namjere, odabira i djelovanja klijenta, uz podršku koju daje coach te uz primjenu procesa coachinga.
TREĆI DIO: KODEKS ETIČKOG PONAŠANJA HUC-a – PROFESIONALNO PONAŠANJE
Kao coach: 1) Ponašat ću se na način koji pozitivno utječe na profesiju coachinga, a suzdržat ću se od ponašanja ili izjava koje bi u javnosti mogle imati negativan učinak na razumijevanje ili prihvaćanje coachinga kao profesije. 2) Neću u javnosti svjesno davati bilo kakve izjave koji nisu istinite ili koje bi nekoga mogle dovesti u zabludu, niti davati lažne tvrdnje u bilo kojem pisanom dokumentu koji se odnosi na profesiju coachinga. 3) Poštivat ću različite pristupe coachingu. Uvažavat ću napore i doprinose drugih ljudi i neću ih prikazivati kao svoje. 4) Bit ću svjestan situacija koje bi potencijalno mogle dovesti do zlouporabe moga utjecaja odnosno svjestan prirode coachinga i načina na koji on može utjecati na živote drugih ljudi. 5) Ako je to potrebno, priznat ću osobne probleme koji bi mogli ograničiti, biti u sukobu ili utjecati na rezultate moga rada ili moje profesionalne odnose. Ako činjenice ili okolnosti na to ukazuju, bez odlaganja ću zatražiti stručnu pomoć i poduzeti potrebne mjere, uključujući i odluku o eventualnoj privremenoj obustavi ili trajnom prekidu predmetnog odnosa profesionalnog coachinga. 6) Kao edukator ili supervizor sadašnjih ili budućih coacheva pridržavat ću se etičkog kodeksa HUC-a prilikom svake obuke i supervizije. 7) Provodit ću i objavljivati istraživanja kompetentno, časno i uz primjenu priznatih znanstvenih metoda. Istraživanja ću provoditi uz pribavljanje potrebnih odobrenja ili suglasnosti od svih uključenih, te uz poduzimanje svih mjera zaštite njihovih prava od bilo kakve potencijalne štete. Sva ću istraživanja provoditi na način koji je u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se istraživanje provodi. 8) Na ispravan ću način stvarati, održavati, pohranjivati i uništavati sve evidencije o poslovima koji se odnose na coaching na način koji je u skladu sa zaštitom osobnih podataka i svim povezanim propisima. 9) Koristit ću kontakt podatke članova HUC-a (e-mail adrese, telefonske brojeve i sl.) isključivo na način i u mjeri u kojoj to dopušta HUC.
PROFESIONALNO OPHOĐENJE S KLIJENTIMA
10) Odgovoran sam za postavljanje jasnih, primjerenih i kulturalno prihvatljivih granica koje se odnose na bilo koji oblik fizičkog kontakta koji bi mogao imati sa svojim klijentima. 11) Neću se upuštati u seksualne odnose sa svojim klijentima. 12) Zaključivat ću jasne ugovore sa svojim klijentima, te u potpunosti poštivati sve ugovore koje zaključim u području profesionalnog odnosa coachinga. 13) Osigurat ću da prije prvog sastanka klijent u potpunosti razumije obilježja coachinga, povjerljivost i obvezu zaštite privatnosti, financijske obveze te ostale uvjete iz ugovora o coachingu. 14) Istinito ću prikazivati svoje kvalifikacije, stručnost i iskustvo koje imam kao coach. 15) Neću namjerno dovoditi u zabludu ili davati lažne tvrdnje o onome što klijent može ostvariti ili dobiti tijekom procesa coachinga odnosno od mene kao svoga coacha. 16) Neću svojim klijentima ili potencijalnim klijentima davati informacije ili savjete za koje znam ili vjerujem da bi ih mogli dovesti u zabludu. 17) Neću svjesno zlouporabiti bilo koji aspekt odnosa između mene i moga klijenta za svoju osobnu, profesionalnu ili financijsku korist. 18) Poštovat ću pravo klijenta da prekine coaching u bilo kojem trenutku tijekom procesa. Posebnu ću pozornost obratiti na znakove koji ukazuju da klijent više nema koristi od našeg odnosa coachinga. 19) Ukoliko smatram da će klijent dobiti bolju uslugu od nekog drugog coacha ili da će klijentu više koristiti neki drugi oblik pomoći, uputit ću ga na takvu promjenu. 20) Uputit ću klijenta da zatraži pomoć drugih profesija kad god je to primjereno ili nužno. 21) Poduzet ću sve moguće korake da obavijestim odgovarajuće službe u slučaju da klijent pokaže namjeru ugrožavanja sebe ili drugih ljudi.
POVJERLJIVOST/ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
22) Poštivat ću povjerljivost svih informacija o svojim klijentima, osim u slučaju ako dobijem izričito dopuštenje od klijenta ili kada zakon nalaže drugačije. 23) Zatražit ću suglasnost od svojih klijenata prije nego što objavim njihova imena ili preporuke, odnosno bilo koji drugi podatak po kojem bi oni mogli biti prepoznati. 24) Zatražit ću suglasnost osobe s kojom izravno radim coaching prije nego što trećoj osobi koja plaća za coaching prenesem bilo kakvu informaciju.
SUKOB INTERESA
25) Nastojat ću izbjeći sukob mojih interesa i interesa mojih klijenata. 26) Ako se stvarno pojavi sukob interesa ili potencijalni sukob interesa, otvoreno ću ga iznijeti te s klijentom detaljno raspraviti način na koji ćemo ga riješiti u najboljem interesu klijenta. 27) Otkrit ću mojem klijentu svaku očekivanu financijsku nagradu koju bih mogao primiti od treće strane koja mi je klijenta uputila. 28) Pristat ću na kompenzaciju za usluge, stvari ili neku nenovčanu naknadu samo ako to ne narušava odnos coachinga.
ČETVRTI DIO: IZJAVA O ETIČKOM POSTUPANJU ČLANOVA HUC-a
Suglasan sam s Etičkim kodeksom HUC-a i kao profesionalni coach obvezujem se prema klijentima coachinga, kolegama i javnosti poštovati svoje etičke obveze. Izjavljujem da ću se pridržavati Etičkog kodeksa HUC-a, da ću se časno odnositi prema drugim ljudima kao neovisnim i jednakim ljudskim bićima, te da ću vlastitim primjerom pokazati da se pridržavam ovih načela u profesionalnom odnosu coachinga s klijentima. Ukoliko prekršim ovu izjavu ili bilo koju odredbu Etičkog kodeksa HUC-a, suglasan sam da je HUC ovlašten pozvati me na odgovornost. Također, suglasan da moja odgovornost HUC-u za bilo koju povredu Etičkog kodeksa HUC-a može za posljedicu imati gubitak članstva.

Galerija

Postani član Hrvatske udruge za coaching. Više o članstvu saznajte ovdje.