Alan Gregorec

 

Coaching školovanje i certifikati:  NLP praktičar, NLP master i NLP coach
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Externi
Godine iskustva: 2016.
Specijalizacija: Neuro-lingvističko programiranje
Ime supervizora:  /
Položena HUC akademija Da