Breda Ivanović

 

Coaching školovanje i certifikati:  ICF Diploma, Akademija HUC-a
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Interni
Godine iskustva: 2013.
Specijalizacija: Performance coaching
Ime supervizora: Joanna Antkiewicz
Položena HUC akademija Da