Aleksandra Ivanac

 

Coaching školovanje i certifikati:  TT coaching, Business academy
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Externi
Godine iskustva: 2013.
Specijalizacija: Business academy
Ime supervizora: Zoran Vignjević
Položena HUC akademija Ne