Ana Marija Lakić Margeta

 

Coaching školovanje i certifikati:  Practictioner diploma in Executive Coaching/LQ/AOEC, Certifikat o usvojenim principima i konceptima Teorije izbora, Realitetne terapije i Suradničkog vođenja.
Aktivno bavljenje coachingom:  DA
Kategorija: Interni i eksterni
Godine iskustva: 2020
Specijalizacija:
Ime supervizora:
Položena HUC akademija Da