Darko Sambol

 

Coaching školovanje i certifikati:  NLP Master, NLP Coach, Organizacijski Gestalt Coach
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Externi
Godine iskustva: 2013.
Specijalizacija: Individualni coaching, Organizacijski coaching
Ime supervizora: Kao psiholog u stalnoj superviziji Hrvatske psihološke komore
Položena HUC akademija Da