Elsy Vickov

 

Coaching školovanje i certifikati:  Academy of Executive Coaching; Akademija HUC-a
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Externi
Godine iskustva: 2013.
Specijalizacija: /
Ime supervizora: /
Položena HUC akademija Da