Igor Pureta

Coaching školovanje i certifikati:  The International Institute of HNLP – Certfied Coach
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Interni i eksterni
Godine iskustva: 2008.
Specijalizacija: Executive, Leadership
Ime supervizora: Tanja Pureta
Položena HUC akademija Ne