Ivana Galić Šoštarić

 

Coaching školovanje i certifikati:  “Biti coach” certifikat
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Externi
Godine iskustva: 2015.
Specijalizacija: Business coaching
Ime supervizora:  /
Položena HUC akademija Ne