Ivana Hofman

 

 

Coaching školovanje i certifikati:  NLP Matser IN,(DVNLP), Coaching tehnika, Kvantna harmonizacija(QH)
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Eksterni/Interni
Godine iskustva: 2016.
Specijalizacija: Health Coach
Ime supervizora: /
Položena HUC akademija Da