Ivana Lang

 

Coaching školovanje i certifikati:  TT coaching, Evercoach training
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Interni i eksterni
Godine iskustva: 2015.
Specijalizacija: Ljudski resursi u organizacijama i osobna transformacija
Ime supervizora: n/a
Položena HUC akademija Ne