Ivana Mišić Lokar

 

Coaching školovanje i certifikati:  TT coaching
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Externi
Godine iskustva: 2014.
Specijalizacija: Life coaching sa poduzetnicima i partnerski odnosi
Ime supervizora: /
Položena HUC akademija Da