Jadranka Marković

Coaching školovanje i certifikati:  Praktičar NLP, Majstor NLP, Business coach
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Interni
Godine iskustva: 2017.
Specijalizacija: n/a
Ime supervizora: n/a
Položena HUC akademija Ne