Mara Majstorović

 

Coaching školovanje i certifikati:  NLP coach
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Externi
Godine iskustva: 2016.
Specijalizacija: Executive Coach, NLP Coach
Ime supervizora: Elvira Dobrić Fajl
Položena HUC akademija Da