Marina Cvirn Jurčec

Coaching školovanje i certifikati:  n/a
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Interni
Godine iskustva: 2014.
Specijalizacija: rukovoditelji i tim
Ime supervizora: n/a
Položena HUC akademija Ne