Mirela Španjol Marković

 

Coaching školovanje i certifikati:  “Biti coach” certifikat, Akademija HUCa
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Eksterni
Godine iskustva: 2013.
Specijalizacija: Komunikacijski coaching, leadership i coaching za poduzetništvo
Ime supervizora: /
Položena HUC akademija Da