Romeo Jerčić

 

Coaching školovanje i certifikati:  AoEC London, Cotrugli Executive MBA
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: /
Godine iskustva: /
Specijalizacija: Executive Coaching
Ime supervizora: /
Položena HUC akademija Ne