Sanja Varlaj

 

 

Coaching školovanje i certifikati:  Master NLP
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: /
Godine iskustva: /
Specijalizacija: /
Ime supervizora: /
Položena HUC akademija Ne