Silvija Podoljak

 

Coaching školovanje i certifikati:  /
Aktivno bavljenje coachingom:  Na
Kategorija: Eksterni
Godine iskustva: /
Specijalizacija: /
Ime supervizora: /
Položena HUC akademija Da