Tanja Kranjc

 

Coaching školovanje i certifikati:  “Biti coach” certifikat
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Externi
Godine iskustva: 2014.
Specijalizacija: /
Ime supervizora: /
Položena HUC akademija Da