Tihana Malenica Bilandžija

 

Coaching školovanje i certifikati:  Certifikat “Biti coach”
Aktivno bavljenje coachingom:  Da
Kategorija: Externi
Godine iskustva: 2016.
Specijalizacija: Osobni coaching, poslovni coaching (razvoj, promjene, vještine)
Ime supervizora: Renata Takač Pejnović, Dragan Knežević
Položena HUC akademija Ne